Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťaž FiNNkvíz 2023/2024

 • Pri teste je dovolené použiť kalkulačku.
 • Pracujte samostatne, na odpovede využite iba svoje vedomosti. Nie je povolené vyhľadávanie správnych odpovedí na internete.
 • Podvodné konanie alebo podozrenie na podvodné konanie (ako napr. zadanie rovnakých odpovedí v rovnakom čase a pod.) môže byť dôvodom diskvalifikácie zo súťaže.
 • Pokiaľ nebol zákonným zástupcom poskytnutý súhlas rodiča do 17.4.2024 do 8:59, môžete absolvovať test, no nespĺňate podmienky pre účasť v súťaži o finančné ceny. Do súťaže o finančné ceny môžu byť zaradení iba súťažiaci spĺňajúci podmienky súťaže určené v zverejnenom štatúte súťaže.
 • Test bude sprístupnený dňa 17. 4. 2023 v čase od 9:00 do 12:00. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 40 minút. Preto odporúčame začať najneskôr o 11:20. Posledné možné odovzdanie odpovedí je o 12:00. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich je rozhodujúcim kritériom konečného umiestnenia čas riešení testových úloh.
 • Čas sa začína počítať prvým spustením testu s prístupovým kódom do súťažného testu a je ukončený buď odovzdaním testu, alebo automaticky, uplynutím časového limitu.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“. Test sa pred odovzdaním automaticky uloží.
 • V prípade problémov počas súťaže píšte mail na sutaze@asc.sk.
 • Otázky v teste

 • Test obsahuje 20 vedomostných otázok.
 • Úlohy sú rôzneho typu:
  - výber jedinej správnej odpovede z ponúknutých možností
  - výber viacerých správnych odpovedí z ponúknutých možností
  - priradenie správnych charakteristík k daným pojmom
  - spájanie správnych dvojíc. V tomto type otázky musíte popripínať všetky položky, inak nebude otázka ohodnotená. Ak nepripnete niektorú položku, systém vás na to upozorní. Položku pripnete presunutím (drag & drop).
 • Ak chcete riešiť úlohu ešte raz odznova, viete vymazať svoje odpovede použitím gumy. Kliknite na ikonu gumy vpravo hore.
 • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 alebo 2 body podľa obtiažnosti úlohy. Za nesprávnu odpoveď 0 bodov. Maximálny počet bodov je 26.
 • Technické detaily

 • Po zaregistrovaní v EduPage sa vygeneroval kód, ktorý musí súťažiaci zadať do políčka na súťažnej stránke www.finnkviz.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije mobil či tablet, môžete test spustiť znova cez www.finnkviz.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť